site-bg.jpg

O magistrále

Projekt Turistická magistrála Novohradu je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce. Je realizovaný Centrom pre rozvoj regiónov a cezhraničným partnerom z Maďarska, združením 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület.

značenie trasy

Značenia trasy

24,5-kilometrová trasa Magistrály je riadne označená nielen turistickými značkami, ale aj informačnými tabuľami, z ktorých môžu návštevníci bližšie spoznať prírodné danosti regiónu, či sa už jedná o flóru, faunu, alebo geologické informácie.

publikacia-tumb2

Publikácie

V rámci projektu sme vydali propagačnú publikáciu o Magistrále Novohradu. 16-stránková brožúra bude vašim dobrým spoločníkom pri prechádzkach na cestičkách Magistrály. Brožúru v elektronickej podobe si viete stiahnuť tu…

Pozrite sa, ako sa budovala Magistrála Novohradu

Kliknite sem pre fotogalériu