O magistrále

Projekt Turistická magistrála Novohradu je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR – SR 2007-2013 HUSK 1101/1.3.1/0193. Je realizovaný Centrom pre rozvoj regiónov a cezhraničným partnerom z Maďarska, združením 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület.

Projekt, ktorý je realizovaný v období júl 2013 až december 2014 pracuje s rozpočtom 791 461 EUR.

Cieľom projektu je vybudovanie a sprístupnenie náučnej magistrály v hraničnom pásme Maďarska a Slovenskej republiky v dĺžke 24,5 km (od Kalondy – cez PP Mučínsku jaskyňu – odbočka na PP Lipovianske pieskovce – Čakanovský profil cez Farkašovú studňu po Tri chotáre – Šiatorská Bukovinka) a tým:

 • zvýšiť kvalitu infraštruktúry cestovného ruchu v regióne,
 • skvalitniť informačný systém cestovného ruchu,
 • zvýšiť environmentálne povedomie cieľových skupín,
 • zvýšiť kvalitu života miestnych obyvateľov,
 • zvýšiť návštevnosť a konkurencieschopnosť regiónu.

V rámci prípravy 24,5 kilometrov magistrály sa okrem terénnych úprav realizuje aj množstvo ďalších stavebných a iných prác, ktoré zmenia cestičku na plnohodnotný zážitok pre turistov:

 • Vyhliadková veža ( pôdorys 7×7 m, 4 vyhliadkové stupne, prestrešená)
 • Drevený mostík pre peších
 • Informačné tabule – 45 ks
 • Smerové tabule – 6 ks
 • Oddychové miesta – 45 ks
 • Kŕmidlo pre vtákov – 15 ks

Stavebné aktivity projektu sú samozrejme doplnené aj informačnými aktivitami, propagujúcimi novú Magistrálu. V rámci projektu sa spracovala táto webstránka, odborné informačné tabule a boli vydané informačné brožúry.