Pozvánka: Záverečná konferencia projektu

Záverečná konferencia projektu Turistická náučná magistrála Novohradským geoparkom (HUSK1101/1.3.1/0193) bude organizovaná 17. decembra 2014, od 09,00 hod., v obci Kazár – Obchodné a servisné centrum pre rozvoj vidieka, Hársfa u. 9.

Program konferencie:

9,00 – 9,15
Registrácia

9,15 – 9,45
Privítanie: Ing. Milan Spodniak, Centrum pre rozvoj regiónov
Molnár Katalin 36 Jó Palóc, predsedkyňa

9,45 – 10,20
Prezentácia výsledkov projektu:
Ing. Milan Spodniak, Centrum pre rozvoj regiónov, predseda

10,20 – 11,00
Odborné hodnotenie projektu:
RNDr. Jozef Klinda, expert ochrany životného prostredia,
PhDr. Pavol Rapco, expert pre cestovný ruch,
Judik Béla, riaditeľ správy Chránenej krajinnej oblasti Karancs-Medves

11,00 – 11,20
Premietanie filmu resp. prezentácia webstránky

11,20 – 12,00
Diskusia

12,10
Recepcia