Značenia trasy

24,5-kilometrová trasa Magistrály je riadne označená nielen turistickými značkami, ale aj informačnými tabuľami, z ktorých môžu návštevníci bližšie spoznať prírodné danosti regiónu, či sa už jedná o flóru, faunu, alebo geologické informácie. V rámci projektu je na Magistrále osadili 45 kusov informačných tabúľ a 6 kusov smerových tabúľ.

Ukážka z informačných panelov umiestnených pozdĺž trasy (kliknite pre zväčšenie):